Scroll down for information in english.

Under denna utbildning kommer du att lära dig att undervisa Yin Yoga ur ett funktionellt synsätt istället för en estetisk eller prestationsrelaterad syn på yoga, med syfte att skapa en meningsfull upplevelse för både dig som lärare och dina elever, för att utforska en personligt anpassad yoga. Du kommer att studera Yin Yoga med ett terapeutiskt och individanpassat förhållningssätt och främja medvetenhet om vad som händer i hela människan genom kroppen.

Grundkursen (50 timmar) omfattar grunderna i Yin Yoga med stort fokus på anatomi och individanpassad yoga. Vi går igenom anatomi applicerbar på all yoga, men fokuserar framförallt på de vävnader som Yin Yogan ämnar påverka, såsom fascia. Vi analyserar Yin Yogans positioner med utgångspunkt från s.k. “target areas” (fokusområden) och ”skeletal variations”, för att modifiera positionerna så att de alltid passar individen.

Utbildningen riktar sig till dig som vill skapa en fördjupad förståelse för Yin Yoga och på sikt önskar undervisa denna unika metod. Du har genomfört minst en 200 timmars grundutbildning i yoga, och har en regelbunden yogapraktik. (Undantag från 200 timmars grund kan ges i vissa fall). Målet är att du efter utbildningen ska känna dig trygg med Yin Yoga som metod och kunna applicera dess principer och positioner i din egen praktik och i din undervisning.

Efter avslutad utbildning kan du välja att studera ytterligare genom två separata fördjupningsutbildningar: The five elements och/eller The fluid athlete.

Grundkurs 50 timmar:
Funktionell anatomi och Yin Yogans positioner ur ett individperspektiv

Yin och Yang beskrivning av Yoga Asana
Estetisk vs Funktionell Yoga Praktik
Theory of Exercise
Tre lager av en led
Tension och kompression
Skelettvariationer
Benets mandala: muskelgrupper och fokusområden
Rörelseanalys: höfter och ryggrad
Rörelseomfångs test
Fascia Studier: aktuell forskning
Qi flöde i fascia
Sekvensering i Yin Yoga
Undervisning av Rebound i Yin Yoga
Energi kurvatur för en klass
Hur man undervisar funktionell Yoga
Att “läsa” skelettvariationer
Variationer, rekvisita och justeringar i Yin Yoga
Analys av yin yogans positioner
Ansvar och etik hos en yogalärare
Vanliga frågor inom Yin Yoga
Avslutande diagnostiskt prov

Klicka här för mer information och bokning.

Klicka på följande länkar för information om fördjupningsutbildningarna.

Yin Yoga: The five elements 
Yin Yoga: The fluid athlete 

——————————————————-

Yin Yoga is based on a few floor postures practiced with an empathetic and accepting (allowing) approach. The method is intended to reach parts of the body that would otherwise not be involved in the more yang-like yoga (such as Ashtanga Vinyasa, Hatha, Anusara) and is therefore a powerful complementary tool, which also prepares you for meditation. Yin Yoga provides an opportunity to reach deeper parts of ourselves, which in everyday life is not given so much space. We live in a culture of yang; of the fast, innovative and efficient – a constant entrepreneurship and expanding. Yin Yoga offers a counterpoint to this, a meeting with yourself as you are, without agendas or musts. It is a practice that emphasizes simplicity, serenity and empathy. Taoism is based on the idea that the opposite expressions of yin and yang need each other, to create and maintain balance. And that one does not exclude the other.

Course description.
During this training you will learn how to teach Yin Yoga from a functional approach rather than an aesthetic or performance-related approach to yoga, with the aim of creating a meaningful experience for yourself and your students, to explore a personal yoga. You will study Yin Yoga with a therapeutic approach and promote awareness of what is happening in the whole person through the body. The training is aimed at those who want a deeper understanding of Yin Yoga.

Four modules.
Module 1 – Anatomy of the BODY
Module 2 – Anatomy of the EMOTIONS
Module 3 – Anatomy of the ATHLETE

Each module consist of 50 hours of training. 
After module 1 you can choose your modules as you like.

MORE INFO: http://www.yinmeditation.com